Urakkam Varatha Rathrikal

MOVIE PLOT

Urakkam Varatha Rathrikal is a 1978 Malayalam movie directed by M Krishnan Nair, starring Madhu and Seema.

Urakkam Varatha Rathrikal MOVIE PHOTOS & VIDEOS